CBD pro lepší spánek?

Spánek je důležitý fyziologický proces, který má regenerační funkci a podporuje stabilitu fyzického a duševního zdraví. Cyklus spánku a bdění je do značné míry řízen biologickými hodinami, které se nazývají "cirkadiánní rytmus". Tento rytmus závisí na vnějších podnětech, jako je světlo, které spouští nástup produkce hormonů a fyziologických procesů, jež vyvolávají ospalost nebo bdělost. Jakmile člověk usne, probíhá řada cyklů spánkových fází, z nichž nejvýznamnější jsou fáze rychlého pohybu očí (REM) a bez rychlého pohybu očí (NREM). Specifické fáze spánku se rovněž vyznačují různou frekvencí mozkových vln, přičemž spánek s pomalými vlnami (SWS) má nejvíce regenerační funkci.

Jak již víme, bylo zjištěno, že endokanabinoidní systém (ECS) hraje roli v řadě duševních a fyziologických procesů včetně spánku. Zdá se, že ECS ovlivňuje spánek regulací cirkadiánního rytmu (Babson, Sottile, Morabito, 2017; Monti & Pandi-Perumal, 2022). Možným mechanismem účinku je s CBD spojeno zvýšení hladiny anandamidu, který je zodpovědný za zvýšení SWS; stejně jako zvýšení adenosinu, který je "látkou navozující spánek" (Pacher, Bátkai, Kunos, 2006, s. 39; Tringale & Jensen, 2011). Kromě toho bylo zjištěno, že nízké dávky CBD podporují bdělost, zatímco větší dávky jsou spojeny se sedací (Oberbarnscheidt & Miller, 2020; Babson, Sottile, Morabito, 2017).

Stres a úzkost jsou spojeny s narušením kvality spánku. Opakovaně bylo prokázáno, že CBD má antistresové a anxiolytické vlastnosti (Stanciu a kol., 2021; Bergamaschi, 2011). Při zkoumání úrovně úzkosti a spánku u populace s primární diagnózou úzkostné poruchy zjistilo více výzkumníků, že CBD zlepšuje jak příznaky úzkosti, tak spánek (García- Gutiérrez a kol., 2020; Khan a kol., 2020). U potkanů se ukázalo, že CBD působí proti potlačení REM spánku vyvolaného úzkostí a zvyšuje celkovou dobu spánku (Babson, Sottile, Morabito, 2017; Kayani, 2018). Předpokládá se, že u jedinců trpících úzkostnou poruchou funguje zlepšení spánku na podobném základě, kdy nižší úroveň úzkosti zřejmě zprostředkovává zlepšení spánku (Monti, Pandi-Perumal, 2022). Kromě toho je posttraumatická stresová porucha (PTSD) spojena se zvýšenou úzkostí; a ukázalo se, že nespavost související s PTSD se při užívání CBD zlepšuje (Bonaccorso a kol., 2019; Babson, Sottile, Morabito, 2017).

Nespavost se může objevit i v důsledku jiných faktorů než úzkosti. Nejčastěji se setkáváme s tím, že tento stav souvisí s chronickou bolestí a depresí. Nespavost je charakterizována nízkou délkou a kvalitou spánku, jakož i obtížemi s jeho nástupem a udržením, což má za následek zhoršené fungování během dne (Pacher Bátkai, Kunos, 2006). V případě, že je nespavost sekundárním stavem, pravděpodobně díky svému vlivu na primární stav, se ukázalo, že CBD zlepšuje délku a kvalitu spánku (Bonaccorso a kol., 2019; Oberbarnscheidt & Miller, 2020). Více než 14 % uživatelů ze subredditové skupiny, kterou analyzovali Leas a kol. (2020), uvedlo, že CDB užívá na spánek, a jeden uživatel uvedl, že jako „celoživotní trpitel nespavostí po vyzkoušení CBD konečně v noci spím a druhý den se probouzím svěží“ (s. 5). Kromě toho se také ukázalo, že CBD snižuje hyperaktivitu, úzkost, sebepoškozující chování a problémy se spánkem u dětí trpících poruchou autistického spektra (Khan a kol., 2020).

Porucha chování ve spánku REM (RBD) je stav „vyznačující se selháním svalové atonie během spánku REM spojeným s aktivním chováním během snění a nočními můrami“ (Crippa, Guimarães, Campos, Zuardi, 2018, s. 10). RBD se obvykle rozvíjí u jedinců s demencí a Parkinsonovou chorobou (Babson, Sottile, Morabito, 2017). Farmakologické možnosti léčby jsou v současné době omezené, nicméně CBD vykazuje slibné výsledky. Množství studií uvádí 7 redukci, či dokonce absenci komplexních epizod snových aktů, zvýšenou kvalitu spánku a delší celkovou dobu spánku (Crippa, Guimarães, Campos, Zuardi, 2018; Kolla a kol., 2022; Chagas a kol., 2014; Monti & Pandi-Perumal, 2022). Kaul, Zee a Sahni (2021) navíc naznačují terapeutický potenciál také u centrální spánkové apnoe a obstrukční spánkové apnoe.

Poruchy spánku mohou souviset také s užíváním návykových látek. Po ukončení užívání a vysazení THC vede k poklesu pomalých vln spánku. Vzhledem k tomu, že CBD je spojeno se zvýšením hladiny anandamidu, mohla by tato účinná složka obnovit pomalé vlny spánku.

Užívání konopí navíc snižuje REM spánek a vysazení způsobuje "efekt odrazu (rebound effect)" se zvýšeným REM (Kolla a kol., 2022). Zdá se, že CBD působí proti negativním účinkům THC a také zmírňuje abstinenční stavy spojené s poruchou způsobenou užíváním konopí (Khan a kol., 2020). CBD navíc ve srovnání s THC nenarušuje spánkový cyklus, má méně vedlejších účinků a nevzniká na něm zneužívání ani závislost (Crippa, Guimarães, Campos, Zuardi, 2018; Tringale & Jensen, 2011; Zlebnik & Cheer, 2016). Přesto je výzkum zabývající se CBD a poruchami spánku stále na začátku.

Kayani (2018) se zabýval vysokoškolskými studenty a analyzoval uváděnou kvalitu spánku; výsledky ukázaly, že uživatelé CBD častěji uváděli "dobrou" kvalitu spánku než neuživatelé. Jiní však takovou souvislost neprokázali (Bonaccorso a kol., 2019). Celkově se zdá, že CBD nese větší potenciál při léčbě poruch spánku, které přicházejí jako sekundární důsledek stresu nebo jiného stavu.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz